Førerkortklasse: BE/B96 (TILHENGER)

I disse klassene er det trinnvis opplæring, og obligatorisk med lastsikringskurs 2 timer (kan i enkelte tilfeller gis fritak), 2 veiledningstimer og et sikkerhetskurs på vei 5 timer.
– Oversikt vekt og klasser finner du her.
– Tilhengerkalkulator finner du her.