Førerkortklasse: KLASSE B (Personbil)

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs.
Man kan øvelseskjøre med bil når man har fylt 16 år og gjennomgått trafikalt grunnkurs. Regler for øvelseskjøring finner du her.

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse.
Her skal man lære å mestre bilen rent kjøreteknisk, automatisere handlingene.
Trinnet inneholder:
*Grunnleggende praktisk opplæring.
*Obligatorisk trinnvurdering: Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering der man vurderer om eleven er klar for neste trinn.

Trinn 3: Trafikal del.
Gjennom opplæringen i trinn 3 skal eleven lære å beherske kjøring i variert trafikk. Eleven skal kunne kjøre tilnærmet selvstendig på slutten av dette trinnet.
Trinnet inneholder:
*Individuell trafikal opplæring.
*Obligatorisk sikkerhetskurs på øvingsbane (glattkjøring).
*Obligatorisk trinnvurdering: Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering der man vurderer om eleven er klar for neste trinn.

Trinn 4: Avsluttende opplæring.
Trinnet inneholder:
*Obligatorisk Sikkerhetskurs på veg.

Førerprøve:
Når eleven har fått godkjent alle trinn og bestått teoriprøva kan man melde seg opp til praktisk førerprøve.