Førerkortklasse: A1 (LETT MC)

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs
Man kan øvelseskjøre på lett MC når man har fylt 15 år og gjennomgått trafikalt grunnkurs. Regler for øvelseskjøring finner du her.

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse
Gjennom opplæringen i trinn 2 skal eleven lære å mestre motorsykkelen rent kjøreteknisk/automatisere handlingene
Trinnet inneholder:
*Obligatorisk grunnkurs A1
*Grunnleggende praktisk opplæring
*Obligatorisk trinnvurdering: Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering der man vurderer om eleven er klar for neste trinn.

Trinn 3: Trafikal del
Gjennom opplæringen i trinn 3 skal eleven lære å beherske kjøring i variert trafikk. Ved avslutningen av trinnet skal elevens ferdighet være slik at kjøringen er tilnærmet selvstendig.
Trinnet inneholder:
*Individuell trafikal opplæring.
*Sikkerhetskurs i trafikk:
*Obligatorisk trinnvurdering: Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering der man vurderer om eleven er klar for neste trinn.

Trinn 4: Avsluttende opplæring
Trinnet inneholder:
*Obligatorisk Sikkerhetskurs på veg.

Førerprøve:
Når eleven har fått godkjent alle trinn og bestått teoriprøva kan man melde seg opp til praktisk førerprøve.